Místní organizace Pelhřimov

tel.: 728 278 440
email: kdu@pel.cz


ORGANIZACE                            
Kontakty

UDÁLOSTI                                  
V roce 2015
V roce 2014
V roce 2013
V roce 2012
V roce 2011
V roce 2010
V roce 2009
V roce 2008
V roce 2007
V roce 2006
V roce 2005
PŘEHLED AKCÍ                       
Programový kalendář

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
Zastupitelé
Volby

UŽITEČNÉ ODKAZY                
Oficiální stránka KDU-ČSL
Stránky okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov
Město Pelhřimov
Portál veřejné správy
Oficiální stránky Kraje Vysočina
Elektronický portál územních samospráv
BusinessInfo.cz-Ekonomické informaceTitulní strana

AKCE ROKU 2007

Členská schůze MO KDU-ČSL Pelhřimov - 3. 12. 2007

Zájezd u příležitosti Dne dětí - 26.5.2007

Oslava Dne matek - 13.5.2007

Výroční členská schůze MO KDU-ČSL Pelhřimov - 12.2.2007

Ples KDU-ČSL Pelhřimov - 27.1.2007Členská schůze MO KDU-ČSL Pelhřimov
3. 12.2007, Pelhřimov

 

     Dne 3. prosince 2007 se v jídleně hotelu Slávie uskutečnila členská schůze MO KDU-ČSL Pelhřimov. Po úvdoním přivítání vystoupil MUDr. Jaroslav Kašparů coby senátorský kandidát za okres Pelhřimov. Upozornil na již proběhlé prezentační a propagační akce (kalendář, recept, nová kniha, rozhlasové pořady...) a avizoval další plánované akce. Konstatoval, že volební kampaň je týmová práce a požádal o všestrannou podporu členské základny. S politickou informací vystoupil ing. Jiří Blažek. V zásadě pozitivně hodnotil práci na krajiské a okresní úrovni. Na celostní úrovni se dotknul problémů s mediální prezentací představitelů strany s problémem opuštěním odborných témat, kdy KDU-ČSL se nevyjadřuje k aktuálním problémům soudobého světa a utápí se ve vnitřích problémech. Po krátké přestávce na občerstvení vystoupili městští zasupitelé zvolení za KDU-ČSL MUDr. Poul a Pavel Pípal. MUDr. Poul hovořil obecně o dobré spolupráci zastupitelů napříč politickými stranami. Apeloval na občany, aby na problémy v městě upozorňovali, protože většinu z nich je možné vyřešit. Problém je často jenom v komunikaci. Pan Pípal hovořil o začátcích výstavby domova důchodců s termínem dokončení pololetí r. 2009, o plánovaném obchvatu města, o přípravě dalších stavebních parcel v lokalitě Polní Dvůr, o problémech s majiteli pozemků v průmyslové zóně Hodějovická. Na závěr vystoupil předseda MěO Mgr. Kesl s přáním klidného prožití závěru roku a popřál přítomným mnoho zdraví a úspěchů v roce 2008.

 

 Zájezd u příležitosti Dne dětí
26.5.2007, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice

 

    Dne 26. května 2007 jsme uspořádali u příležitosti Dne dětí zájezd do zoologické zahrady Ohrada u Hluboké nad Vltavou. V ZOO jsme viděli celou řadu domácích i cizokrajných zvířat od medvědů, vlků, kachen, přes srnky a vydry až po klokany. Děti jistě zaujal i nově vybudovaný dětský koutek. V jedné z ohrad bylo možné se skamarádit s jejími kozími obyvateli. Odpoledne patřilo návštěvě expozice Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích. Výstavu organizuje Národnímu muzeu Praha a Prachatice jsou jeho detašovaným pracovištěm. Před očima dětí ožívali princové, princezny, králové, ale i čerti a mnoho dalších pohádkových postav. Program zpestřilo vystoupení kouzelníků a iluzionistů. Dokonce byl přítomen i africký šaman, polykač ohňů a rituální tanečník v jedné osobě. Jeho působivé vystoupení trochu nahánělo hrůzu, ale strach jsme zdárně překonali. Ti odvážnější z nás si pohladili i šamanova společníka - obrovského hada. Výlet provázelo hezké letní počasí a doufáme, že si děti odnesly hezké zážitky. Pro příští podobné akce si snad přát jen o něco větší účast.

 

 Oslava dne matek
13.5.2007, Pelhřimov

 

    Dne 13. května 2007 od 10:00 hod. se na Masarykově náměstí uskutečnil koncert JAZZ BANDU ZUŠ pod vedením J. Duška. Koncert organizovala MO KDU-ČSL v Pelhřimově při příležitosti Dne matek jako poděkování všem maminkám a babičkám za jejich starostlivost a péči o svoje blízké. Hezký zážitek umocnilo nádherné slunečné počasí. Díky ochotným dětem byly předávány přítomným oslavenkyním drobné pozornosti: perníkové srdce a přání.

 Výroční členská schůze MO KDU-ČSL Pelhřimov
12.2.2007, Pelhřimov

 

    Dne 12. února 2007 se v salonku hotelu Rekrea uskutečnila výroční členská schůze MO KDU-ČSL Pelhřimov. V úvodu přivítal přítomné předseda místní organizace Mgr. Petr Kesl, zvláště pak hosta ing. Luboše Rudišara – místopředsedu okresního výboru KDU-ČSL. V průběhu schůze postupně přišli další hosté: místopředseda Poslanecké sněmovny ing. Jan Kasal, předseda okresního výboru KDU-ČSL v Pelhřimově ing. Jiří Blažek a místopředseda téhož orgánu a zároveň radní kraje Vysočina ing. Miroslav Houška. Ve zprávě o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl Mgr. Kesl zaznělo hodnocení proběhlých akcí. Největší úspěch měl tradiční ples v lednu 2007. Naproti tomu za úspěch nelze považovat zisk tří mandátů do zastupitelstva města v komunálních volbách v listopadu 2006. Proti předchozímu období jsme ztratili 1 mandát. V závěru svého vystoupení Mgr. Kesl nastínil chystané akce na další období a vyjádřil naději na lepší příští nejen naší místní organizace, celé KDU ČSL, ale i našeho města a kraje. Poté ing. Karel Hájek seznámil přítomné s příjmy a výdaji za uplynulé období. Největší příjmové položky souvisí s pořádáním plesu a výdajové položky s volební kampaní před komunálními volbami v roce 2006. Hospodaření organizace je vyrovnané. Člen rady města Pelhřimov Bc. Pavel Pípal informoval o projednávaných záležitostech v radě a zastupitelstvu. Hovořil o schváleném rozpočtu, o největší investiční akci – domově důchodců, pořádku ve městě (znovu se zvažuje ustanovení městské policie). Bc. Pípal zmínil i svou izolovanou pozici v radě města. Jako jediný radní za KDU ČSL má i ztížený přístup k informacím. Naši členové vznesli připomínky, které by chtěli ve městě řešit ohledně zpracování územních plánů v přidružených obcích a ohledně podpory podnikání ve městě. V další části schůze vystoupil ing. Houška. Upozornil, že v čerpání grantů a dotací z tuzemských i evropských zdrojů zaostává Pelhřimovsko proti jiným částem kraje (Třebíčsko, Havlíčkobrodsko, Ždársko, Jihlavsko). Podnikatelské subjekty i municipalita buď žádosti nepodávají vůbec a nebo je podává pozdě či nekvalitně zpracované. Jako cestu ke zlepšení doporučil propagační činnost státních orgánů a soukromých specializovaných agentur a nabídl i osobní spolupráci. Po krátké přestávce na občerstvení informoval ing. Kasal o politické situaci v nejvyšších patrech české politiky. Zodpověděl několik dotazů a avizoval svou účast na sérii besed s občany na okrese Pelhřimov v průběhu března až května 2007. Posledním z řečníků byl ing. Jiří Blažek. Hovořil o krajských volbách na podzim 2008. Je třeba včas začít se sestavováním kandidátní listiny, a proto vyzval přítomné k podávání návrhů na vhodné osobnosti, které by byly schopné navázat na úspěšnou činnost našich radních a zastupitelů v současném volebním období Ve stejném termínu se budou konat v našem volebním obvodě i senátní volby. I pro tyto volby je třeba vybrat vhodného kandidáta za KDU-ČSL. Při příležitosti této schůze byly vybrány členské příspěvky na rok 2007. Místní organizace má ke dni konání schůze 62 členů. Schůze ze zúčastnila více než polovina členů.

 Ples KDU-ČSL Pelhřimov
27.1.2007, Pelhřimov

 

    Dne 27. ledna 2007 se v prostorách hotelu Rekrea v Pelhřimově uskutečnil tradiční ples KDU-ČSL. Příjemnou náladu umocnilo přivítání dam symbolickým karafiátem. Krátce po 20 hod. oficiálně přivítali hosty předseda okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov ing. Jiří Blažek a předseda místní organizace Pelhřimov KDU-ČSL Mgr. Petr Kesl. Mezi účastníky byli jmenovitě přivítáni radní kraje Vysočiny Ing. Miroslav Houška a Bc. Jiří Vondráček s manželkami. Poté se rozproudila čilá zábava pod vedením hudební formace Universal. V kavárně hrála country kapela "100 koní". Občerstvení zajišťoval pozorný obsluhující personál hotelu Rekrea. K velmi dobré atmosféře a spokojenosti přispěla i bohatá tombola, do níž věnovali ceny tradiční i noví štědří sponzoři. Děkujeme jim. V neposlední řadě patří poděkování všem, kdo se na organizaci této zdařilé akce jakýmkoli způsobem podíleli.

 

 

 

Zpět