Místní organizace Pelhřimov

tel.: 728 278 440
email: kdu@pel.cz


ORGANIZACE                            
Kontakty

UDÁLOSTI                                  
V roce 2015
V roce 2014
V roce 2013
V roce 2012
V roce 2011
V roce 2010
V roce 2009
V roce 2008
V roce 2007
V roce 2006
V roce 2005
PŘEHLED AKCÍ                       
Programový kalendář

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
Zastupitelé
Volby

UŽITEČNÉ ODKAZY                
Oficiální stránka KDU-ČSL
Stránky okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov
Město Pelhřimov
Portál veřejné správy
Oficiální stránky Kraje Vysočina
Elektronický portál územních samospráv
BusinessInfo.cz-Ekonomické informaceTitulní strana

AKCE ROKU 2008

Ples KDU-ČSL Pelhřimov - 19.1.2008

Výroční členská schůze MO KDU-ČSL Pelhřimov - 3.3.2008

Ochutnávka vín - 11.4.2008Ochutnávka vín - 11.4.2008
11.4.2008, Pelhřimov

 

    Pod patronací kandidáta do senátních voleb MUDr. J. Kašparů a radního Kraje Vysočiny ing. M. Houšky proběhla zdařilá akce degustace vín z Vinných sklepů Valtice. Mgr. David Šťastný přítomné seznámil během řízené degustace s 9 druhy vín z produkce jejich firmy. Vrcholem večera byla dražba vína pod značkou Pepi Bican (lahev č.4 z 50 originálů) a vědomostní soutěž o lahve vína MUDr. Kašparů a Ing. Houšky. Výtěžek dražby je určen na opravu kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku. I přes medializaci této akce byla většina přítomných z řad "starých známých". Doufáme, že ohlas proběhnuvší degustace přiláká na další námi pořádané akce více zájemců z řad široké veřejnosti.Výroční členská schůze MO KDU-ČSL Pelhřimov - 3.3.2008
3.3.2008, Pelhřimov

 

    Dne 3. března 2008 se v jídelně hotelu Slávia v Pelhřimově uskutečnila výroční členská schůze MO KDU-ČSL. Jednání řídil předseda městské organizace Petr Kesl, který přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období. Vystoupil zastupitel města za KDU-ČSL p. Scháněl. Referoval o činnosti komise sociální a o pokračující výstavbě domova důchodců. P. Pípal jako druhý z přítomných měststkých zastupitelů informoval o instalaci dalších kamerových bodů ve městě, řešení západního obchovatu města a problematice vymáhání dluhů za neplacení nájemného. Politickou informaci přednesl předseda okresní organizace KDU-ČSL J. Blažek. Zmínil problémy kolem osoby předsedy strany J.Čunka, reformy veřejných financí, restitucí církevního majetku, prezidentské volby a a krajských a senátních voleb. Naše setkání pozdravili také M.Houška, J. Kašparů, L. Rudišar. Diskuse se ani přes snahu předsedajícího nerozvinula nad žádným tématem. Že by mezi členy převdládla skepse, letargie, únava?

 Ples KDU-ČSL Pelhřimov
19.1.2008, Pelhřimov

 

    Dne 19. ledna 2008 se v prostorách hotelu Rekrea v Pelhřimově uskutečnil ples KDU-ČSL. Krátce po 20 hod. oficiálně přivítali hosty předseda okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov ing. Jiří Blažek a kandidát pro volby do Senátu za volební obvod Pelhřimovsko a Jindřichohradecko MUDr. Jarosalv Kašparů. K tanci a poslechu hrála skupina "Karel a my". V kavárně se o atmosféru ve stylu country starala kapela "Samorost". Letošní ples měl zatím rekordní počet účastníků. Je vidět, že tato již tradiční akce KDU-ČSL má své věrné i nové příznivce a rok od roku získává na popularitě. Přejme si, aby se tento trend udržel i do budoucna. Děkujeme štědrým sponzorům za jejich příspěvky do bohaté tomboly. V neposlední řadě patří poděkování všem, kdo se na organizaci této zdařilé akce jakýmkoli způsobem podíleli.

 

 

 

Zpět