Místní organizace Pelhřimov

tel.: 728 278 440
email: kdu@pel.cz


ORGANIZACE                            
Kontakty

UDÁLOSTI                                  
V roce 2015
V roce 2014
V roce 2013
V roce 2012
V roce 2011
V roce 2010
V roce 2009
V roce 2008
V roce 2007
V roce 2006
V roce 2005
PŘEHLED AKCÍ                       
Programový kalendář

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
Zastupitelé
Volby

UŽITEČNÉ ODKAZY                
Oficiální stránka KDU-ČSL
Stránky okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov
Město Pelhřimov
Portál veřejné správy
Oficiální stránky Kraje Vysočina
Elektronický portál územních samospráv
BusinessInfo.cz-Ekonomické informaceTitulní strana

AKCE ROKU 2009

Ples KDU-ČSL Pelhřimov - 20.2.2009

Výroční členská schůze MO KDU-ČSL Pelhřimov - 16.3.2009

Oslava Dne matek - 10.5.2009

Beseda s ing. Pavlem Jajtnerem-7.9.2009Ples KDU-ČSL Pelhřimov
20.2.2009, Pelhřimov

 

     Dne 20. února 2009 se v prostorách Hotelové školy v Pelhřimově uskutečnil ples KDU-ČSL. Ples zahájil předseda okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov ing. Jiří Blažek. K tanci a poslechu hrála skupina "Karel a my". Ačkoli se ples uskutečnil v náhradním termínu i prostorách, lze jej považovat za všestranně úspěšný. Účastníci i hudebníci oceňovali zejména přátelskou, bezprostřední, atmosféru. V posledních 2 letech jsme zažili rozdílné plesy, ale oba měli co do sebe. Součástí plesu byla i tradiční tombola. Kdo koupil, nemohl nevyhrát. Děkujeme všem, kdo se na organizaci této zdařilé akce podíleli. Tak doufejme opět za rok...

 

 Výroční členská schůze MěO KDU-ČSL Pelhřimov
19.3.2009, Pelhřimov

 

     Dne 16. března 2009 se v jídelně hotelu Slávie konala výroční členská schůze MěO KDU-ČSL Pelhřimov. Tato schůze měla mimo jiné za úkol zvolit nové vedení naší městské organizace a nominovat delegáty a kandidáty do vyšších stranických orgánů. Zprávu o činnosti v uplynulém roce přednesl odstupující předseda Mgr. Kesl. Hovořil o uskutečněných akcích za celé volební období 2005-2009: schůze, plesy, zájezdy, akce ke Dni matek atd. Komunální volby v roce 2006, v nichž jsme získali 3 mandáty, označil za nejhorší výsledek od r. 1990. Poděkoval všem za odvedenou práci, zejména členům výboru. Mgr. Kesl se rozhodl do orgánů městské organizace již nekandidovat. Z celého srdce mu děkujeme za odvedenou práci a přejeme mu do dalšího období pevné zdraví a mnoho osobní spokojenosti. Poté ing. Hájek stručně seznámil s finanční situací organizace. Vzhledem k tomu, že minulý rok nebyl rokem komunálních voleb, a tudíž nebyly vysoké výdaje s nimi spojené, došlo k očekávanému zvýšení finančních prostředků. Následovalo vystoupení hostů: předsedy okresní organizace KDU-ČSL ing. Jiřího Blažka a místopředsedů okresní organizace ing. Houšky a ing. Rudišara. O dění ve městě podali stručnou informaci naši zastupitelé Bc. Pavel Pípal a MUDr. Hynek Poul. Dalším bodem programu byly volby předsedy a 6 členů výboru, které proběhly tajně. Novým předsedou byl zvolen Mgr. František Černý. Členy nového výboru jsou: ing. Březina, ing. Matějů, pí. Klubalová, Bc. Pípal, ing. Hájek a ing. Čekal. Výboru přejeme mnoho úspěchů v práci. Dále proběhly volby delegátů okresní konference, která se uskuteční 4. dubna 2009 ve Veselé. Za delegáty byli zvoleni: MUDr. Kašparů, ing. J. Beneš, ing. Matějů, ing. Čekal, P. Šimka a ing. Machek. Městská organizace nominovala ing. Jiřího Blažka na předsedu okresní organizace Pelhřimov. Nominace proběhly i na členy okresního výboru, kraj. výboru, celostátního výboru a celostátní konference. V průběhu diskuse navštívila jednání schůze poslankyně Parlamentu ing. Šojdrová, která se rozhodla kandidovat na předsedu strany na nadcházejícím sjezdu KDU-ČSL v červnu 2009. Hovořila o svých představách, jak sjednotit stranu a učinit ji přitažlivější pro voliče. Jednání bylo ukončeno občerstvením a schválením usnesení, které přednesl ing. Březina. Nyní nezbývá než se pustit do práce. Za dveřmi jsou volby do Evropského parlamentu a výhledově parlamentní a komunální volby v roce 2010.

 

 Oslava Dne matek
10.5.2009, Pelhřimov

 

     Dne 10. 5. 2009 MěO KDU-ČSL v Pelhřimově uspořádala oslavu Dne matek na Masarykově náměstí. Za nádherného slunečného počasí hrála k poslechu skupina Panelačka z Kamenice n. L. Jako poděkování našim maminkám a babičkám ochotné děti rozdávaly perníková zdobená srdíčka a přání. Díky za hezky strávené dopoledne.

 

 

 Beseda s ing. Pavlem Jajtnerem-7.9.2009
7.9.2009, Pelhřimov

 

     Dne 7. 9. 2009 MěO KDU-ČSL v Pelhřimově uspořádala besedu s ing. Pavlem Jajtnerem, bývalým velvyslancem ČR v Maroku, Rakousku a Vatikánu. Beseda se uskutečnila ve Freskovém sále Muzea Vysočiny a byla koncipována jako komentovaný výběr fotografií typických pro konkrétní zemi a konkrétní situaci. Zážitky z vrcholné diplomacie byly opravdu neotřelé a Pavel Jajtner ukázal na to, že politika se může dělat i jiným způsobem než nám předvádějí tuzemské politické elity.

 

 

 

Zpět