Místní organizace Pelhřimov

tel.: 728 278 440
email: kdu@pel.cz


ORGANIZACE                            
Kontakty

UDÁLOSTI                                  
V roce 2015
V roce 2014
V roce 2013
V roce 2012
V roce 2011
V roce 2010
V roce 2009
V roce 2008
V roce 2007
V roce 2006
V roce 2005
PŘEHLED AKCÍ                       
Programový kalendář

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
Zastupitelé
Volby

UŽITEČNÉ ODKAZY                
Oficiální stránka KDU-ČSL
Stránky okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov
Město Pelhřimov
Portál veřejné správy
Oficiální stránky Kraje Vysočina
Elektronický portál územních samospráv
BusinessInfo.cz-Ekonomické informaceTitulní strana

AKCE ROKU 2012

Ples KDU-ČSL Pelhřimov - 28.1.2012

VČS místní organizace Pelhřimov - 05.03.2012Ples KDU-ČSL Pelhřimov
28.1.2012, Pelhřimov

 

Dne 28. ledna 2012 se v prostorách Hotelové školy v Pelhřimově uskutečnil ples KDU-ČSL. Ples zahájil předseda okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov ing. Miroslav Houška. K tanci a poslechu hrála skupina "TĚ 100". Součástí plesu bylo i vystoupení začínající dětské taneční skupiny pod vedením p. Žoudlíka a pí. Hrnčířové. Potlesk přítomných byl odměnou a povzbuzením pro jejich další činnost. Plesu se zúčastnila početná skupina mladých, kteří se jistě dobře a vhodně pobavili. Akce měla vysokou společenskou úroveň. Kdo z pozvaných vlastní vinou nepřišel, mohl jen litovat.VČS místní organizace Pelhřimov
05.03.2012, Pelhřimov

 

Dne 5 března 2012 se v přísálí MZe uskutečnila výroční členská místní organizace KDU-ČSL. Setkání ze zúčastnil předseda okresního výboru KDU-ČSL ing. Miroslav Houška, místostarosta Pelhřimova, člen KDU-ČSL, Bc. Pavel Pípal a radní města Pelhřimov zvolený za naší stranu MUDr. Hynek Poul. Vedle obligatorních témat (zpráva předsedy, zpráva o hospodaření) se diskutovalo o širším zapojení občanů do správy města (upozorňování na nepořádek), nadcházejících krajských volbách a tématech celostátní politiky (restituce církevního majetku atp.). Schůze se zúčastnila méně než polovina členů naší organizace. Počty členů klesají spolu s rostoucím věkem. Zlepšení tohoto stavu zatím není na obzoru.


 

Zpět