Místní organizace Pelhřimov

tel.: 728 278 440
email: kdu@pel.cz


ORGANIZACE                            
Kontakty

UDÁLOSTI                                  
V roce 2015
V roce 2014
V roce 2013
V roce 2012
V roce 2011
V roce 2010
V roce 2009
V roce 2008
V roce 2007
V roce 2006
V roce 2005
PŘEHLED AKCÍ                       
Programový kalendář

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
Zastupitelé
Volby

UŽITEČNÉ ODKAZY                
Oficiální stránka KDU-ČSL
Stránky okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov
Město Pelhřimov
Portál veřejné správy
Oficiální stránky Kraje Vysočina
Elektronický portál územních samospráv
BusinessInfo.cz-Ekonomické informaceTitulní strana

AKCE ROKU 2013

Ples KDU-ČSL Pelhřimov - 12.1.2013
VČS MO KDU-ČSL Pelhřimov - 4.3.2013Ples KDU-ČSL Pelhřimov
12.1.2013, Pelhřimov

 

Dne 12. ledna 2013 se v prostorách Fit Farmy v Pelhřimově uskutečnil ples KDU-ČSL. Ples zahájili předseda okresní organizace KDU-ČSL Pelhřimov ing. Miroslav Houška a předseda místní organizace KDU-ČSL Mgr. František Černý. K tanci a poslechu hrála skupina "TĚ 100". V úvodu plesu účastníci shlédli velmi pěkné předtančení s ukázkami latinsko-amerických tanců. Vstupenky byl tentokrát slosovatelné a výherci získali 15 hodnotných cen. Všem dárcům děkujeme. Věříme, že ples uspořádaných v jiných portorách splnil očekávání většiny přítomných a příště přiláká hojnější účast.VČS MO KDU-ČSL Pelhřimov
4.3.2013, Pelhřimov

 

Dne 4. března 2013 se v prostorách Přísálí budovy MZe v Pelhřimově uskutečnila výroční členská schůze místní rganizace KDU-ČSL v Pelhřimově. Zprávu o činnosti za minulé období přednesl odstupující předseda Mgr. Černý. Místostarosta Pelhřimova za KDU-ČSL Bc. Pavel Pípal informoval o dění na radnici, zejména o rozpočtu města na rok 2013. Jednání schůze obohatil předseda okresní organizace KDU-ČSL Ing. Mirosalv Houška informací o proběhnuvších volbách, jak do krajského zastupitelstva (říjen 2012), tak prezidentských voleb. Na programu schůze byla volba nového vedení místní organizace. Po změně stanov bylo zkráceno funkční období ze 4 na 2 roky. Předsedou místní organizace KDU-ČSL v Pelhřimově byl zvolen dosavadní člen výboru Ing. Jan Matějů. Výbor doplnil po Mgr. Černém Bc. Petr Blažek. Dále byli voleni delegáti okresní konference a byly podávány návrhy na členy okresních a dalších orgánů strany. Schůze se zúčastnilo 23 členů místní organizace. Za aktivní účast jim patří poděkování. Úkolem nového vedení bude pozvednout stranu z letargie a vrátit se na pozice, které v minulosti v komunální pelhřimovské politice zastávala. Což znamená, že nemůžeme mít menší cíl, než znovu v Pelhřimově obsadit pozici starosty.


 

Zpět